One of the Projects of AK.
One of the Projects of AK.

Anadolu Kültür

Anadolu Kültür was established in 2002 by individuals active in the fields of arts and culture in order to carry out artistic and cultural projects in cities across Turkey and abroad. Anadolu Kültür is impelmenting partner of Tandem Turkey in Istanbul.

Anadolu Kültür implements these projects with the belief that cultural exchange and cooperation can lead to dialogue and mutual understanding among individuals with different social backgrounds and national or ethnic identities. Anadolu Kültür works to create open spaces for artistic collaboration and critical debate.

It aims to contribute to social change and the development of a society free of prejudices in which pluralism and cultural diversity are valued and perceived as assets rather than a source of conflict. Anadolu Kültür aims to create an awareness of the richness and diversity of cultural heritage, while fostering a recognition of the mutually shared elements of this heritage. It collaborates with other non-governmental organisations, municipalities and local initiatives which share the same objectives.

2002 yılında sanatın değişik alanlarından, iş dünyasından ve sivil toplumdan kişilerin, kültür ve sanatın İstanbul dışındaki şehirlerde üretilmesi ve izlenmesini desteklemek için bir araya gelmesiyle, kâr amacı gütmeyen bir kültür kurumu olarak kurulan Anadolu Kültür; sanatın paylaşılmasıyla karşılıklı anlayış ve duyarlılık gelişebileceğine, bölgesel farklılıkların ve önyargıların aşılabileceğine, kültürel hayatla birlikte vatandaşlık, kimlik ve aidiyet gibi kavramların tartışılacağına ve bu eksende oluşacak tartışmaların toplumsal uzlaşmaya katkı sağlayacağına inanarak çalışmalarını sürdürüyor.

You can find more information on Anadolu Kültür on their website.